چشم انداز آکادمی مولوی 

 ما شرکت کنندگانمان را برای به چالش کشیدن وضع موجود و توسعه مهارتها برای ایجاد بهترین رهبران در کسب و کار پرورش می دهیم، در طول این سالها ما چشم اندازهای واقعی جهانی و چالشهایی که کسب و کارهای بین المللی و رهبران آنها با آن روبرو هستند، تصویب کرده ایم

ارائه دانش و مهارت متناسب با کسب و کار
در این موسسه تمام تلاش ما برای توانمندسازی و به روز رسانی اطلاعات شرکت کنندگان در دوره های آموزشی تخصصی ارایه شده میباشد.
ما باور داریم برای موفقیت در کسب و کار میبایست دانش و مهارتهای متناسب با نیازهای شناسایی شده در محیط مدیریتی کشور، در اختیار مدیران و کارشناسان ارشد سازمانها و شرکتها قرار گیرد. نقطه قوت ما کمک به افرادی است که به دنبال کسب دانش و مهارتهای مورد نیاز خود مطابق با استانداردهای جهانی میباشند.

تداوم آموزش
آموزش و یادگیری فرایندی مقطعی و موقتی نیست. ما در کنار شما هستیم و در بازه های زمانی معین از طریق برگذاری کارگاهها و میزگردهای تخصصی، مهارتها و دانش شما را در حوزه حرفه ای مورد نظرتان، به روز میکنیم. 

دسترسی آموزش برای همه
با بهره گیری از فن آوری های موجود و تهیه محتوی های مالتی مدیا آموزشی، زمان و مکان مانعی برای دسترسی به آموزش های مورد نیاز مدیران و کارشناسان ارشد سازمانها نخواهد بود.  ما در ارائه خدمات حرفه ای به شرکت کنندگان در کلاسهای غیرحضوری موسسه، از استاندارهای جهانی و بالاترین شاخص های کیفیت پیروی میکنیم.

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام