صنایع دارویی 

 دارو از مهم ترین كالاها در تجارت امروزی بشر به لحاظ اثرگذاری آن بر سلامت انسان است. امروزه صنعت داروسازی به عنوان یكی از كلیدی ترین و عظیم ترین صنایع جهان مطرح است. در اختیار داشتن چنین صنعتی به منزله یكی از معیارهای مهم توسعه یافتگی كشورها شناخته می شود.

از دانش آموختگان ما در اين رشته انتظار مي رود اطلاعات عمومي کافي در جنبه هاي مختلف علوم دارويي داشته و نيازهاي جامعه را در اين ارتباط حل نمايد . اهداف کلي اين رشته عبارتند از :
برآوردن نيازهاي عمومي آموزشي و پژوهشي براي فهم بهتر علم داروسازي وعوامل مرتبط با اين علم
آشنايي با پژوهش هاي علمي و عملي در حيطه علوم دارويي
در کنار اساتید خبره ما، شما می توانید ابزارها و مهارت کافی در ایم موارد را کسب کنید:
شناخت کامل خصوصيات داروهاي موجود در فارماکوپه دارويي
توانايي اداره داروخانه هاي عمومي و تخصصي و راهنمايي بيماران و مشاوره پزشکان در استفاده درست از داروها
ساخت داروها و مواد آرايشي بهداشتي در حد داروخانه
ساخت داروها و مواد آرايشي بهداشتي در صنعت
کنترل کمي و کيفي داروها و مواد غذايي و آرايش بهداشتي
پيشگيري از سميت و عوارض جانبي داروها و اطلاع رساني داروها
آشنايي با مراجع و رفرانس هاي داروسازي و علوم دارويي
توان شناخت و برنامه ريزي براي حل مسائل مرتبط با دارو و سلامت در سطح ملي

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام