بانکداری 

فعاليت مثبت و موثر بانک ها می تواند در رشد بخش های اقتصادی و افزايش توليدات در هر بخش و يا شكوفايی در برخی زمينه-های اقتصاد، اثرات مهمی بر جای گذارد. در جهان امروز قسمت عمده مبادلات پولی به وسيله بانک ها انجام می پذيرد و می توان گفت: اداره امور زندگی مردم و همچنين اداره امور اقتصادی كشورها، مستلزم وجود بانك ها است.
با توجه به نقش حساسی که بانک ها در اجرای سیاست های پولی یک کشور دارند، تجزیه و تحلیل آن ها می تواند به کسب اطلاعات مفیدی برای سیاست های پولی مذکور بیانجامد. فارغ التحصیلان ما در این رشته، با امور مختلفی از قبیل ارزیابی، برنامه ریزی و مدیریت های مختلف بانکی آشنا شده و به عنوان مدیران امور بانکی، عملکردهای بانک ها را مورد بررسی قرار داده و به این وسیله می توانند به مشکلات موجود در راه اجرای سیاست های مالی و پولی کشور پی برده و در رفع آنها کوشش کنند.
با توجه به این که بانکداری با علوم حسابداری و اقتصاد مرتبط است، دانشجویان این رشته باید به این علوم علاقه کافی داشته باشند.
 

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام