تغییر و تحول حرفه 

یک رهبر کسب و کار پویا باعث ایجاد اعتماد به نفس، شایستگی و الهام بخشی در سراسر سازمان می شود
کلاسهای تحول حرفه ای ما به شما ابزار رهبر شدن را میدهد که می توانید مهارتهای رهبری استراتژیک را در خودتان توسعه بدهید تا به سرعت حرفه شما متحول گردد

دانلود بروشور

آکادمی مولوی با پوشش دوره های مالی، استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، استراتژی، رهبری و تحول حرفه، شما و سازمانتان را برای برداشتن گامهای رو به جلو، قدرتمند میکند


دانلود بروشور

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام