استراتژیک بازاریابی 

بازارها سریعتر از بازاریابی حرکت میکنند
در زمینه های نوآوری، شکستن مرزها و کشف بینش ارائه نشده مشتریان، قدرتمند شوید تا مناطق جدیدی از رشد کسب و کار برایتان آشکار شود
ما شما را در طراحی آخرین استراتژی بازاریابی پیشرفته با آخرین ابزارها، تکنیکها و تفکر پیشرو مجهز خواهیم کرد

دانلود بروشور

 آکادمی مولوی با پوشش دوره های مالی، استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، استراتژی، رهبری و تحول حرفه، شما و سازمانتان را برای برداشتن گامهای رو به جلو، قدرتمند میکند


دانلود بروشور

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام