منابع انسانی 

مردم بهترین سرمایه یک شرکت هستند
ما از طریق مشارکت با رهبری سازمانها و متخصصان منابع انسانی، یک راه حل آموزشی که باعث بهبود کارایی شخصی و کارایی کسب و کار می شود را پیشنهاد خواهیم داد که میتواند در سطح وسیع تاثیرات خوبی بر سازمانتان بگذارد
آموزش شما توسط اساتیدی که به عنوان کارشناسان بین المللی در حوضه رفتار های سازمانی و استراتژی منابع انسانی می باشند، هدایت خواهد شد

دانلود بروشور

آکادمی مولوی با پوشش دوره های مالی، استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، استراتژی، رهبری و تحول حرفه، شما و سازمانتان را برای برداشتن گامهای رو به جلو، قدرتمند میکند


دانلود بروشور

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام