دپارتمانها 

زمانی که سازمان شما به فکر رشد، بهبود عملکرد مدیریت تغیرات سازمانی و یا مقابله با تغییر چشم اندازهای رقابتی می باشد، ما قادریم راه حلهای آموزشی که هم به نفع سازمان و هم به نفع افراد می باشد را ارائه دهیم

ما با سازمانها و نهادهای بزرگ صنعتی، دارویی، معدنی، بانکها، نفت و پتروشیمی، لوازم خانگی و غیره کار می کنیم تا استعدادهای درخشان آنها را از افرادی که تازه شروع به کار کرده اند تا سطح هیئت مدیره میباشند، توسعه ببخشیم و مهارتهای حرفه ای آنها را چه در سطح تقاضاهای گسترده و چه به عنوان یک فرد با نیازی خاص، افزایش دهیم

شما می توانید از مزیتهای دوره ها و همچنین از اساتید فن ما که به طور رسمی شناخته شده می باشند بهره مند شوید

دپارتمانهای ما شامل:

فاینانس(Finance)، استراتژیک بازاریابی(Strategic marketing)، منابع انسانی(HR)، تحول در حرفه(Career Transition)، استراتژی(Strategy)، رهبری(leadership) و راه حلهای یاد گیری اختصاصی( Customized learning solutions) میباشند


این برنامه ها، برنامه هایی بسیار کاربردی هستند که قادرند تاثیر عمیقی برای سازمان شما داشته باشند.

دانلود بروشور

آکادمی مولوی با پوشش دوره های مالی، استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، استراتژی، رهبری و تحول حرفه، شما و سازمانتان را برای برداشتن گامهای رو به جلو، قدرتمند میکند


دانلود بروشور

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام