مالی 

دانش فاینانس در موفقیت کسب و کار بسیار مهم است، گامهای سریع محیط کسب و کار اینروزها خاستار یک ترکیب پویا از تجربه و تخصص مالی، تفکر استراتژیک و رویکرد عملی بالا می باشد
محیط آموزشی ما شما را در مرکز فاینانس جهانی قرار خواهد داد
با رهبری اساتیدی به نام و دست اندرکاران برتر، شما با برنامه های مالی ما به تکنیکها و تحقیقات به روز دسترسی پیدا می کنید
با دوره های فاینانس، استاد ابزارهای مالی شوید تا بتوانید پر کننده شکافهای مالی باشید
کشف کنید که چگونه نمونه کارهای ما می تواند یک تحول متفاوت را در سازمان شما ایجاد کند

دانلود بروشور

  آکادمی مولوی با پوشش دوره های مالی، استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، استراتژی، رهبری و تحول حرفه، شما و سازمانتان را برای برداشتن گامهای رو به جلو، قدرتمند میکند


دانلود بروشور

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام