مدیریت رهبری و تغییر 

 امروزه موفقیت کسب و کار، به طور فزاینده ای وابسته به تواناییتان در این است که مردم چگونه شما را پیگیری می کند ، اینکه آنها شما را از روی الزام پیگیری کنند و یا به خواست خودشان

یک رهبر موثر می تواند بهره وری را به حداکثر برساند، تغیرات مثبت ایجاد کند و یک هارمونی خلق نماید
در این دوره ها شما می توانید در هر مرحله از حرفه تان، بر چالشهای رهبری غلبه کنید

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام