مدیریت عمومی 

 همانطور که شما در حرفه خود پیشرفت می کنید، نیاز دارید تا مهارتهای جدیدی را توسعه دهید، خود آگاهی خود را اصلاح کنید، درک کسب و کار استراتژیک خود را توسعه دهید و از طریق چالش و آموزش الهام بخش به وسیله دوره های مدیریت عمومی، خودتان را به یک رهبر کسب و کار بزرگ تبدیل کنید

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام