دوره ها بر اساس عنوان 

 طیف متنوع دوره ها و برنامه های ما، ترکیبی از افکار رهبری اساتید مشهور در سطح دنیا و همچنین تنوع فوق العاده از چشم اندازهای جهانی متخصصان با تجربه می باشد

دانلود بروشور

  آکادمی مولوی با پوشش دوره های مالی، استراتژی بازاریابی، منابع انسانی، استراتژی، رهبری و تحول حرفه، شما و سازمانتان را برای برداشتن گامهای رو به جلو، قدرتمند میکند 

دانلود بروشور

تماس با ما

Tel: 021 88333264
Email: info@businesscourses.ir

ارسال پیام